Something went wrong.

We've been notified of this error.

Need help? Check out our Help Centre.

Jordy de Reus is werkzaam als interieurarchitect. Projecten variëren van een historisch reconstructieve herbouw, architectonische uitbreidingen, interieurontwerp voor monumentale woonhuizen tot diverse interieurelementen binnen renovatie of nieuwbouw.

'Ieder project is uiteindelijk uniek, waarin de persoonlijkheid van de opdrachtgever, de architectuur en de context leidend is. De kracht zit vaak in de eenvoud: heldere zichtlijnen, een kloppende routing tot een afwerking in natuurlijke materialen maken een interieur tijdloos en uitnodigend om er te leven. Daarnaast brengt een harmonieuze en weldoordachte basis ruimte voor een persoonlijke inbreng.’


Werkwijze

Alle projecten beginnen met een goed gesprek om de wensen van de gebruikers helder te krijgen, evenals een inventarisatie van de architectuur en de ruimte.

Het is de basis voor de eerste schetsontwerpen: deze worden in plattegronden en impressies voor de opdrachtgever gevisualiseerd. Het ontwerp wordt tijdens het proces in diverse fases tot in het detail uitgewerkt, resulterend in tekeningen in variërende schaal evenals beschrijvingen ten behoeve van een kwalitatieve uitvoering. Van plattegrond, badkamer tot lichtplan.